Virheellisesti kunnallisvalitusta varten myönnetty julkinen oikeusapu voitiin lakkauttaa takautuvasti

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

KHO:2015:153 Oikeusapu – Kunnallisvalitus – Kunnan jäsenen valitus – Myöntämisedellytykset – Oikeusavun lakkaaminen – Avustajan palkkio

Hallinto-oikeus oli määrännyt lakkautettavaksi alaikäisille lapsille kunnallisvalitusta varten myönnetyn oikeusavun sen myöntämisajankohdasta lukien. Oikeusapulain 6 §:n 2 momentin 4 kohdan nojalla oikeusapuun ei kuulu avustaminen asiassa, jossa oikaisuvaatimus- tai valitusoikeus perustuu kunnan tai muun julkisyhteisön jäsenyyteen. Lain vastaisesti myönnetty oikeusapu oli voitu lakkauttaa sen myöntämisajankohdasta lukien, eikä avustajalle voitu määrätä maksettavaksi palkkiota valtion varoista.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto