Veronsaajan päivitetty ohje: Ennakonpidätyksen toimittaminen


lakiasiaintoimisto –asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy –  lakitoimisto – lakimies

Palkan, työkorvauksen, eläkkeen, etuuden ja muun veronalaisen suorituksen maksaja on pääsääntöisesti velvollinen toimittamaan ennakonpidätyksen maksamastaan suorituksesta. Verohallinnon ohjeessa käsitellään ennakonpidätyksen toimittamista erilaisista suorituksista. Ohjetta on päivitetty ennakkoperintäasetukseen tulleiden muutosten seurauksena. Ennakkoperintäasetuksen muutokset tulivat voimaan 1. marraskuuta 2018 ja niitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelle 2019 määrättäviin verokortteihin.

Ennakkoperintäasetuksen muutokset 

Kaikille palkkatuloille on yksi verokortti (sivutulon, portaikko- ja freelanceverokortit poistuivat).

Palkan verokortin voi kopioida usealle työnantajalle.

Palkan verokortilla on ennakonpidätysprosentti, yksi tuloraja ja lisäprosentti (kausikohtaisesta ja kumulatiivisesta laskennasta on luovuttu).
Palkan verokorttia ei tarvitse antaa työnantajalle, pelkkä sen esittäminen riittää.

Luonnollisen henkilön ennakkoveroja on käsitelty Verohallinnon asiakasohjeessa Ennakkovero - henkilöasiakkaat. Tämän ohjeen lisäksi ennakonpidätyksen toimittamista kansainvälisissä tilanteissa on käsitelty Verohallinnon ohjeissa Ulkomailta Suomeen tulevan työntekijän verotus, Ulkomaiset vuokratyöntekijät ja Suomen verotus sekä Ulkomaantyöskentelyn verotus.


Vuonna 2018 maksetuista palkoista työnantaja antaa vuosi-ilmoitukset aiemman ohjeen (diaarinumero A82/200/2017) mukaisesti. Vuonna 2019 maksetut palkat työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin. Palkkatulojen ilmoittamista on ohjeistettu tulorekisteri.fi -sivuilla. Pääomatulot, eläkkeet ja etuudet ilmoitetaan vuosi-ilmoituksella. Maksamisesta ja ilmoittamisesta on kerrottu Verohallinnon internet-sivuilla kohdassa Oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja maksaminen.Ohjeessa ei käsitellä ennakonpidätysten maksamista eikä ilmoitusmenettelyä.


Ennakonpidätyksen toimittaminen
Antopäivä 20.12.2018
Diaarinumero VH/2254/00.01.00/2018
Voimassaolo 1.1.2019 - Toistaiseksi
Valtuutussäännös Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 mom.
Korvaa ohjeen A82/200/2017

liikejuridiikan ammattilainen –asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus –  lakiasiaintoimistot