Verohallinto: Über- ja Air bnb -tyyppisen toiminnan verotusta tarkennettu

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Über-toiminnasta eli ei-ammattimaisesta henkilönkuljetustoiminnasta saatu tulo on veronalaista ansiotuloa. Air bnb -tyyppisestä toiminnasta saatu tulo on veronalaista pääomatuloa. Molemmissa tapauksista tulosta on mahdollista vähentää tulonhankkimisesta aiheutuneet kulut. Tulot ilmoitetaan veroilmoituksella

Über-toimintaa ei pidetä elinkeinotoimintana

Pääsääntöisesti ei-ammattimainen henkilönkuljetustoiminta on niin pienimuotoista, että sitä ei pidetä verotuksessa elinkeinotoimintana. Verohallinto ei voi ottaa kantaa toiminnan lainmukaisuuteen, mutta kannanotto on laadittu olettaen, että toiminta ei edellytä liikennelupaa

Über-toiminnasta saatu tulo veronalaista ansiotuloa, joka ilmoitetaan veroilmoituksella. Toiminnasta johtuneet menot voi vähentää tuloista. Esimerkiksi oman auton käytön menot voi vähentää Verohallinnon yhtenäistämisohjeen mukaisesti (0,25 euroa/km vuonna 2014).

Ei-ammattimainen henkilökuljetustoiminta on tyypillisesti niin pienimuotoista, että siitä aiheutuneita menoja ei voida vähentää muista tuloista eikä toiminnan perusteella vahvisteta tappiota.

Lue kannanotto: Joukkoistetun henkilökuljetustoiminnan verotus.

Air bnb -toiminnasta saadut tulot verotetaan tuloverolain mukaan

Air bnb -tyyppisestä toiminnasta saatu tulo on veronalaista pääomatuloa. Satunnaisesta vuokraustoiminnasta saaduista vuokratuloista saa vähentää vuokraamisesta aiheutuvat kulut. Vuokratulosta voi vähentää kuitenkin vain vuokra-aikaan kohdistuvat kulut ja vuokraustoimintaan suoraan liittyvät kulut, esimerkiksi vuokralaisen hankinnasta johtuneet kulut ja osan hoitovastikkeesta. Jos asunnosta on vuokrattu vain osa, on kulut suhteutettava vuokra-aikaan ja vuokrattavan alueen pinta-alaan.Lue lisää ohjeesta: Vuokratulojen verotus (ks. 4.1. Satunnainen vuokraaminen).

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto