Verohallinto pidentää tulorekisteriyksikölle annettavien tietojen antamisen määräaikoja


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

Verohallinto on tulotietojärjestelmästä annetun lain (53/2018) 12 §:n 12 momentin nojalla päättänyt tulorekisteriyksikölle annettavien tietojen antamisen määräaikojen pidentämisestä.

Verohallinnon päätös Tulorekisteriyksikölle annettavien tietojen antamisen määräaikojen pidentämisestä
Antopäivä 15.11.2018
Diaarinumero VH/1983/00.01.00/2018
Voimassaolo 1.1.2019 - Toistaiseksi
"Verohallinto on tulotietojärjestelmästä annetun lain (53/2018) 12 §:n 12 momentin nojalla päättänyt:
1 §
Tietojen antamisen määräaikojen pidentäminen
Verohallinto pidentää seuraavien Tulorekisteriyksikölle annettavien tietojen antamisen määräaikoja:
1) tulotietojärjestelmästä annetun lain 12 §:n 1 momentin soveltamisalaan kuuluvan tulonsaajalle maksetun verovapaan kilometrikorvauksen perusteena oleva kilometrimäärä;
2) tulotietojärjestelmästä annetun lain 12 §:n 1 ja 3 momentin soveltamisalaan kuuluvan luontoisetuna verotettavan autoedun käyttökustannusten laskennan perusteena oleva yksityisajojen kilometrimäärä.
Tiedot 1 momentin kilometrimääristä on annettava Tulorekisteriyksikölle viimeistään vuoden viimeisellä tulotietojärjestelmästä annetun lain 6 §:n 2 momentin tarkoittamia tietoja koskevalla ilmoituksella siten, että tieto on kohdistettavissa kyseiseen verovuoteen.
2 §
Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.
Päätöstä sovelletaan suorituksiin, joiden maksupäivä on 1 päivänä tammikuuta 2019 tai sen jälkeen sekä niihin muuna kuin rahana annettuihin etuihin, jotka on annettu 1 päivänä tammikuuta 2019 tai sen jälkeen.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2018"

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot