Verohallinnon päätös perintö- ja lahjaverotusta varten annettavista tiedoista

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

1.5 voimaan tullut päätös koskee perukirjassa tai sen liitteessä annettavia tietoja perintöverotusta varten

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto