Velkajärjestelyhakemus jätettiin tutkimatta, kun sitä ei täydennetty ministeriön ohjeiden mukaiseksi

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

VaaHO:2018:1 Yksityishenkilön velkajärjestely Tutkimatta jättäminen Pääsy tuomioistuimeen

Hakija oli velkajärjestelyasiassaan toimittanut käräjäoikeuteen velkaluettelon sijasta huomattavan määrän ulosottoviraston tulosteita ja asialuettelon hakijan ulosotossa olevista veloista.

Vastuu velkajärjestelyhakemuksen ja sen liitteiden tiedoista on hakijalla. Hakijan tulee ilmoittaa tiedot selvästi ja yksilöidysti käyttämällä oikeusministeriön ohjeen mukaista lomaketta tai laatimalla sitä vastaava asiakirja. Vahvistetun kaavan mukaisen hakemuksen sijasta ei voida käyttää muuhun käyttöön tarkoitettua todistusta tai tulostetta.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies