Varo - tulossa liukkaita kelejä - FINEltä tietoa vastuu- ja korvauskysymyksistä


asianajaja  – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – asianajotoimisto

Korvauksia voi hakea omien vakuutusten lisäksi taholta, joka on vastuussa liukastumispaikan kunnossapidosta. Kiinteistön omistaja on normaalisti se, joka on korvausvastuussa vahingoista. Vuokralainen, jolla on hallinnassaan kiinteistö, voi joutua korvausvastuuseen kuten kiinteistön omistaja. Kunnalta korvausta voi myös vaatia, mikäli liukastuminen on sattunut kunnan kunnossapitovastuulla olevalla alueella.

Asiakkaan kannattaa olla ensin yhteydessä vahingosta vastuussa olevaan tahoon. Vahingosta maksettavat korvaukset määräytyvät  vahingonkorvauslain mukaan. Vahingon kärsineellä on velvollisuus omalta osaltaan minimoida vahingon määrää. Tämän vuoksi hoitokulut korvataan vastuuvakuutuksesta julkisen sairaanhoidon taksojen mukaisesti, vaikka vahinkoa kärsinyt olisikin ollut hoidettavana yksityisessä hoitolaitoksessa.
Jos on kaatunut kotipihallaan, on syytä ottaa välittömästi yhteyttä taloyhtiön isännöitsijään tai kaupungin ollessa korvausvelvollinen, kaupungin vahingonkorvausasioita hoitavaan tahoon.

asianajaja – asianajotoimisto  – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus