Vangilla oikeus olla yhteydessä asianajajaansa myös yksinäisyysrangaistusta suoritettaessa

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Apulaisoikeusasiamies: Yhteydenpidon rajoittamisella yksinäisyysrangaistuksen aikana ei ole tarkoitettu rajoittaa vangin yhteydenpitoa asiamieheensä, tapahtuu yhteydenpito häneen sitten tapaamisena tai puhelimitse

"Mielestäni yksinäisyysrangaistuksen yhteydenpidon rajoittamisella tarkoitetaan vangin yhteydenpitoa muihin vankeihin ja osittain myös vankilan ulkopuolisiin henkilöihin. Käsitykseni mukaan yhteydenpidon rajoittamisella yksinäisyysrangaistuksen aikana ei ole tarkoitettu rajoittaa vangin yhteydenpitoa asiamieheensä, tapahtuu yhteydenpito häneen sitten tapaamisena tai puhelimitse. Pidän painvastoin tärkeänä, että yksinäisyysrangaistuksen suorittamisen aikana vangilla on mahdollisuus tarvittaessa saada kiireellisestikin yhteys asiamieheensä. On mahdollista, että asia voi liittyä esimerkiksi yksinäisyysrangaistuksen täytäntöönpanoon tai hallintotuomioistuimeen tehtävään valitukseen. Yksinäisyysrangaistusta suorittavan vangin esittäessä pyynnön saada soittaa asiamiehelleen, asiassa tulee käsitykseni mukaan menetellä samalla tavoin kuin menetellään normaalille asuinosastolle sijoitetun vangin kanssa kyseisessä tilanteessa."

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto