Valtovarainministeriö: Verotusta koskeva automaattinen tietojenvaihto Suomen ja EU-maiden välillä laajenee

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Hallitus antoi 26. marraskuuta eduskunnalle ehdotuksen laeiksi hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla. Direktiivin 77/799/ETY perusteella Suomi ja muut EU-jäsenvaltiot vaihtavat vuosittain automaattisesti verotusta koskevia tietoja

Tietojenvaihto alkaa 1. päivänä tammikuuta 2016 alkavista verokausista.
Esityksessä suomalaiset finanssilaitokset velvoitettaisiin selvittämään tiedot direktiivissä 2014/107/EU tarkoitetulla huolellisuusmenettelyllä (due diligence) sekä noudattamaan eräitä muita direktiivin määräyksiä. Selvitettäviä tietoja ovat muista EU-jäsenvaltioista olevien asiakkaiden finanssilaitosten tileillä olevat omistukset, jotka on raportoitava Verohallinnolle.

Verohallinto toimittaa tiedot edelleen muiden EU-jäsenvaltioiden verohallinnoille. Suomi saa muilta jäsenvaltioilta vuosittain automaattisena tietojenvaihtona Suomessa asuvien tilinhaltijoiden vastaavat tiedot. Suomi harjoittaa jo tällaista yhteistyötä Yhdysvaltain kanssa tekemänsä ns. Fatca-sopimuksen perusteella.

Esitys liittyy yleiseen verotusta koskevaan automaattisen tietojenvaihdon laajenemiseen. Suomi allekirjoitti lokakuussa 2014 sopimuksen automaattisesta pankkien sekä rahoitus- ja vakuutuslaitosten tilitietojen vaihtamisesta. Tässä sopimuksessa on mukana lähes 100 valtiota ja oikeusaluetta. Ne kaikki tulevat soveltamaan samaa Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n hyväksymää FATCA:aan perustuvaa yhteisen automaattisen tietojenvaihdon mallia (Common Reporting Standard - CRS).

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto