Valtiovarainministeriö: Kiinteistöverolakiin muutoksia

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Hallitus esittää kiinteistöverolain muutoksia. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentti voi olla enintään 1,00 prosenttiyksikköä kunnan määräämää vakituisten asuinrakennusten veroprosentin enimmäismäärä korkeampi nykyisen 0,6 prosenttiyksikön sijasta.

Voimalaitosrakennuksen ja -rakennelman kiinteistöveroprosentin enimmäismäärä korotetaan 2,85 prosentista 3,10 prosenttiin. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin enimmäismäärä korotetaan 3,00 prosentista 4,00 prosenttiin, ja rakentamattoman rakennuspaikan määritelmää tarkistetaan muun muassa rakennuspaikkaa koskevien rakennuskieltojen osalta.
Yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli korotetaan 0,80—1,55 prosentista 0,86—1,80 prosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,37—0,80 prosentista 0,39—0,90 prosenttiin.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Sitä sovelletaan vuodelta 2016 toimitettavassa kiinteistöverotuksessa, kuitenkin siten, että yleisen kiinteistöveroprosentin ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentin vaihteluvälin muutosta sovelletaan ensimmäisen kerran vasta vuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa.

Vaikutukset julkiseen talouteen

Muutosten arvioidaan lisäävän kiinteistöverotuloja yhteensä 25 miljoonalla eurolla vuodesta 2016 ja 50 miljoonalla eurolla vuodesta 2017.

Vaikutukset kiinteistönomistajille

Alarajojen korotusten johdosta yleisen kiinteistöveroprosentin piiriin kuuluvien kiinteistöjen verorasitus nousee enintään 0,06 prosenttiyksiköllä eli 7,5 prosentilla vuonna 2017 ja vakituisten asuinrakennusten verorasitus enintään 0,02 prosenttiyksiköllä eli 5,4 prosentilla.
Voimalaitosten kiinteistöverorasitus nousee enintään 0,25 prosenttiyksiköllä eli 8,7 prosentilla.
Vapaa-ajanasunnon verorasitus nousee enintään 0,4 prosenttiyksiköllä eli 41 prosentilla. Keskimääräinen nousu olisi 64 euroa enimmäismäärää nyt soveltavissa kunnissa, jos kunnat nostavat veroprosentin uuteen enimmäismäärään.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto