Valtioneuvosto esittää KKO:n presidentiksi Timo Eskoa

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Tasavallan presidentti päättää nimityksestä perjantaina

Valtioneuvosto esittää, että korkeimman oikeuden presidentiksi nimitetään oikeustieteen tohtori, hovioikeuden presidentti Timo Esko ensi vuoden alusta.Timo Esko on toiminut Turun hovioikeuden presidenttinä vuodesta 2012. Sitä ennen hän oli oikeusneuvoksena korkeimmassa oikeudessa. Hän on aiemmin työskennellyt muun muassa professorina ja hallintojohtajana Helsingin yliopistossa. Lisäksi Esko on toiminut mm. lakimiehenä, asianajajana ja osakkaana asianajotoimistoissa.

Esko on ollut jäsen ja asiantuntija oikeusministeriön asettamissa työryhmissä ja osallistunut lainvalmisteluun. Hänellä on ollut useita luottamustehtäviä muun muassa tuomarijärjestöissä. Esko on Suomen edustaja Euroopan Neuvoston piirissä toimivassa neuvoa-antavassa tuomarikomiteassa (CCJE).

Tuomareiden nimittämisestä annetun lain mukaan korkeimman oikeuden presidentin virkaa ei julisteta haettavaksi, vaan korkein oikeus ilmoittaa viran avoinna olemisesta ja siihen voi ilmoittautua. Tämä ilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa sekä korkeimman oikeuden ulkoisilla verkkosivuilla.

Korkeimman oikeuden presidentin nimittämismenettelystä ei laissa ole tarkempia säännöksiä. Asian valmistelu tapahtuu jo vakiintuneen käytännön mukaisesti siten, että oikeusministeri käy nimitysasiasta etukäteen keskusteluja sekä korkeimman oikeuden että tasavallan presidentin kanssa. Näiden keskustelujen ja kuulemisten pohjalta oikeusministeriö valmistelee valtioneuvoston ratkaisuehdotuksen tasavallan presidentille esiteltäväksi.

Korkeimman oikeuden nykyinen presidentti Pauliine Koskelo siirtyy Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomariksi vuoden 2016 alusta.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto