Valtakunnansyyttäjänvirasto: Ne bis in idem, Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 54 artikla, esitutkintaa ei toimiteta

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Kihlakunnansyyttäjä oli tehnyt päätöksen, ettei esitutkintaa aloiteta Virossa tapahtuneeksi epäillystä taposta, jossa sekä tekijäksi epäilty henkilö että epäilty uhri olivat Suomen kansalaisia. Uhrin omaiset vaativat kantelussaan, että valtakunnansyyttäjän tulisi määrätä asiassa esitutkinta toimitettavaksi

Jutun selvittäminen oli aloitettu Virossa ja siellä tehtyjen esitutkintatoimien jälkeen esitutkinta oli lopetettu, koska saadun selvityksen perusteella kysymyksessä oli ollut hätävarjelutilanne. Uhrin omaisten kantelusta myös Viron Valtakunnansyyttäjänviraston valtionsyyttäjä oli tutkinut asian ja kertyneen näytön arvioituaan päätynyt siihen, että esitutkinnan lopettaminen oli oikea ratkaisu. Tästä päätöksestä ei oltu valitettu ja päätös oli lopullinen, eikä sitä voinut kumota.

Apulaisvaltakunnansyyttäjän sijainen päätyi siihen, että kysymyksessä oli Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 54 artiklan mukainen ne bis in idem -tilanne. Viron Valtakunnansyyttäjänviraston valtionsyyttäjän tekemä päätös esitutkinnan lopettamisesta oli lopullinen. Päätös oli tehty sellaisen esitutkinnan jälkeen, jonka aikana oli tutkittu ja koottu monenlaista näyttöä. Päätös perustui pääasiassa tehtyyn arviointiin kyseisen näytön riittämättömyydestä. Näin ollen päätös oli rinnastettavissa 54 artiklassa tarkoitettuun lainvoimaiseen tuomioon ja esti Suomen viranomaisia aloittamasta esitutkintaa uudestaan.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto