Väitös: Maahanmuuton hallinnon ilmentymät hallittavien keskuudessa – Maahanmuuttajien taloudellinen sopeutuminen arktisen alueen näkökulmasta

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Oikeustieteen maisteri Nafisa Yeasmin käsittelee väitöskirjassaan tekijöitä, jotka vaikuttavat kielteisesti pohjoiseen suuntautuvaan maahanmuuttoon. Maahanmuuttajat tuntevat olevansa sosiaalisesti eristyksissä valtaväestöstä: tutkimuksesta käy ilmi, että tietyltä alueelta saapuvat maahanmuuttajat jäävät muita herkemmin valtavirran ulkopuolelle. Paikallisten asenteet maahanmuuttajia kohtaan vaihtelevat muun muassa sen mukaan, missä tilanteessa maahanmuuttajia kohdataan, mistä he tulevat, mikä heidän koulutustaustansa on, mitä näkemyksiä kukin edustaa ja niin edelleen.

asianajaja - asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus