Uusi ohje: Biopolttoaineiden jakeluvelvoite


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

Verohallinnon ohjeessa käsitellään biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen toteuttamista vuosina 2019-2020. Ohje korvaa Tullissa 2016 tehdyn Biopolttoaineen jakeluvelvoite -ohjeen.

Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä (446/2007) tuli voimaan vuoden 2008 alusta. Lain tarkoituksena on biopolttoainedirektiivin mukaisesti edistää biopolttoaineiden käyttöä moottoribensiinin ja dieselöljyn korvaamiseksi liikenteessä. Tämä on toteutettu säätämällä liikennepolttoaineen jakelijoille velvoite toimittaa vuosittain kulutukseen vähimmäisosuus biopolttoaineita.
Lain täytäntöönpanosta ja velvoitteen täyttämisen valvonnasta vastaa Verohallinto. Valvonta perustuu jakelijoiden vuosittain Verohallinnolle tekemään ilmoitukseen, jossa ilmoitetaan edellisen kalenterivuoden aikana kulutukseen toimitettujen moottoribensiinin, dieselöljyn ja biopolttoaineiden energiasisältöjen määrät tuotteittain. Ilmoitus on annettava viimeistään ilmoituksessa tarkoitettua vuotta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä.
Vuoden 2017 heinäkuussa tuli voimaan lainmuutoksia, joilla säädettiin biopolttoaineiden energiasisällön kahdenkertaisesta laskennasta aikaisempaa tarkemmin ja jakeluvelvoitetta koskevaa sääntelyä täydennettiin. Lakiin lisättiin liite raaka-aineista, joiden energiasisältö voidaan laskea vuodesta 2018 alkaen kaksinkertaisena täytettyyn velvoitteeseen. Kehittyneille biopolttoaineille asetettiin lisätavoite sekä viljelykasveille yläraja, joita noudatetaan vuodesta 2020 alkaen. Lisäksi jakeluvelvoitteen ylitäytölle säädettiin yläraja vuodesta 2019 alkaen.
Biopolttoaineiden jakeluvelvoite
Versiohistoria
Antopäivä 14.11.2018
Diaarinumero VH/2103/00.01.00/2018
Valtuutussäännös Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 momentti
Korvaa ohjeen Biopolttoaineen jakeluvelvoite

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus