Ulosottovelallisen suostumusta ei tarvittu omaisuuden vapaaseen myyntiin

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

VaaHO:2015:12 Ulosottovalitus Omaisuuden vapaa myynti Velallisen suostumus Ulosottokaari 5 luku 76 §

Hovioikeus toteaa, että JO:n valituksessaan esittämä tulkinta siitä, että ulosottokaaren 5 luvun 76 § edellyttäisi myös ulosottovelallisen eli JO:n suostumuksen vapaaseen myyntiin, koska kauppahinta ei peitä kaikkia etuoikeussaatavia, on sinänsä mahdollinen lainkohdan sanamuodon perusteella. Tämä JO:n esittämä tulkinta sivuuttaa kuitenkin sen, miksi kyseisen tahon suostumus on asetettu laissa ulosottomiehen toimittaman vapaan myynnin edellytykseksi. JO:n esittämä tulkinta johtaisi siihen, että ulosottovelallinen voisi estää omaisuuden vapaan myynnin ulosottomiehen toimesta, vaikka kauppahinta vastaisi omaisuuden käypää arvoa, jos kaikki etuoikeussaatavat eivät tulisi peitetyiksi. Tämä mahdollistaisi sen, että ulosottovelallinen todellisuudessa voisi estää omaisuuden myynnin parhaalla mahdollisella tavalla ja tuloksella vetoamalla sellaiseen perusteeseen, jonka tarkoituksena on turvata se, että etuoikeussaatavien velkojien edut toteutuvat vapaassa myynnissä. Tämän kaltaisen oikeuden antaminen ulosottovelalliselle rajoittaisi perusteettomasti velkojien mahdollisuuksia saada suoritus velan vakuudeksi asetetusta omaisuudesta.

Näin ollen hovioikeus katsoo, että ulosottokaaren 5 luvun 76 §:ää ei voida tulkita JO:n esittämällä tavalla. Ulosottomiehen toimittaman vapaan myynnin edellytyksenä on ulosottovelallisen suostumus vain, jos ulosmitattu omaisuus myydään alle sen käyvän arvon. Sen sijaan siltä osin kuin kyse on siitä, ettei kauppahinta peitä kaikkia etuoikeussaatavia, vapaa myynti edellyttää näiden saatavien velkojien suostumuksen. Tämän vuoksi valitus on hylättävä.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto