Uhkasakon asettamispäätös tulee antaa tiedoksi konkurssivelalliselle ennen sen tuomitsemista maksuun

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

I-SHO:2015:4 Pakkokeinot velallista kohtaan Uhkasakko konkurssissa Tiedoksianto

Käräjäoikeus oli tuominnut pakoilevalle tai tietymättömissä olevalle velallisen edustajalle asetetun uhkasakon maksettavaksi konkurssilain mukaisen myötävaikutus- ja tietojenantovelvollisuuden laiminlyönnin johdosta. Uhkasakon asettamispäätöstä ei ollut saatu annettua velallisen edustajalle tiedoksi.

Hovioikeus katsoi, että konkurssilain 4 luvun 11 §:n nojalla ei voida tuomita pakoilevalle tai tietymättömissä olevalle velalliselle asetettua uhkasakkoa maksettavaksi antamatta uhkasakon asettamispäätöstä tälle ensin tiedoksi.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto