Työtuomioistuimen tuomio itsenäisyyspäivältä maksettavasta palkasta AKT:n ja PALTA:n välisessä riidassa

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Viking Line Abp:tä koskevassa yrityskohtaisessa työehtosopimuksessa on ollut määräys, jonka mukaan itsenäisyyspäivänä suoritetusta työstä maksetaan kaksinkertainen palkka. Pöytäkirjamerkinnän mukaan tuntipalkkaiselle työntekijälle suoritetaan itsenäisyyspäivältä palkka lain mukaan. Erimielisyys koski sitä, tuliko yhtiön maksaa itsenäisyyspäivänä tehdystä työstä kaksinkertaisen palkan lisäksi itsenäisyyspäivälain 4 §:n mukainen palkan korotusosa. Itsenäisyyspäivälaissa edellytetään, että itsenäisyyspäivänä tehdystä työstä maksetaan korotettu palkka niiden perusteiden mukaan kuin sunnuntaina suoritetusta työstä on säädetty. Työehtosopimuksen määräys itsenäisyyspäivänä tehdystä työstä maksettavasta kaksinkertaisesta palkasta oli siten lain mukainen eikä riittävää selvitystä siitä, että osapuolet olisivat sopineet kolminkertaisen palkan maksamisesta, ollut esitetty. AKT:n kanne hylättiin.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies