Työryhmä ehdottaa ehdollisen vankeuden tiukentamista

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Uudeksi oheisseuraamukseksi säädettäisiin valvonta 21 vuotta täyttäneille rikoksentekijöille.

Nykyisin valvonta voidaan määrätä oheisseuraamuksena vain nuorelle rikoksentekijälle. Työryhmä ehdottaa myös tiukennusta yhdyskuntapalvelun käyttöön oheisseuraamuksena.

Rikoksen 21 vuotta täytettyään tehnyt voitaisiin tuomita ehdollisen vankeuden tehosteeksi valvontaan yhden vuoden kolmen kuukauden ajaksi, jos se olisi tekijän aikaisempi rikollisuus, hänen henkilökohtaiset olonsa ja rikokseen johtaneet seikat huomioon ottaen tarpeen uusien rikosten ehkäisemiseksi.

Käräjäoikeuksien tuomitsemista vankeusrangaistuksista yli 60 prosenttia on ehdollisia vankeusrangaistuksia.

- Ehdolliseen vankeuteen on saatava vaikuttavuutta ja tuntuvuutta. Halusin työryhmältä ehdotuksia kiristyksiksi. Ehdollista vankeutta on ajoittain arvosteltu riittämättömäksi rangaistukseksi vakavasta rikoksesta. Myös ehdollisen ja ehdottoman vankeuden välinen kynnys on koettu korkeaksi. Pidän työryhmän ehdotuksia ehdollisen vankeuden tiukentamisesta asianmukaisina ja tarpeellisina. Tarkemmin asiaa voidaan arvioida sitten, kun mietinnöstä on saatu lausuntopalaute ja se on analysoitu huolellisesti, toteaa oikeusministeri Antti Häkkänen.

Työryhmän ehdottama valvonta sisältäisi aina valvontatapaamisia, ja se voisi sisältää myös sosiaalista toimintakykyä edistäviä tehtäviä ja ohjelmia. Siihen voisi lisäksi sisältyä enintään 30 tuntia osallistumista kuntoutukseen tai avohoitoon. Yleensä kysymys olisi päihdeongelman hoidosta. Tämä osa valvontaseuraamusta edellyttäisi seuraamukseen tuomittavan suostumusta.

Ehdollisen vankeuden mahdollisia oheisseuraamuksia ovat myös sakko ja yhdyskuntapalvelu. Työryhmä ehdottaa, että ehdollista vankeutta tehostettaisiin lisäksi nostamalla oheisseuraamuksena tuomittavissa olevan yhdyskuntapalvelun enimmäistuntimäärä nykyisestä 90 tunnista 120 tuntiin. Oheisseuraamukseksi voitaisiin tuomita samalla kertaa sekä sakko että valvonta.

Ehdollisen vankeuden oheisseuraamusjärjestelmää esitetyin tavoin kehittämällä voitaisiin työryhmän mukaan lisätä rangaistuksen vaikuttavuutta ja tuntuvuutta. Tämä on myös omiaan ehkäisemään uusintarikollisuutta. Kustannukset ehdollisen vankeuden tehostamisesta olisivat alustavan arvion mukaan enintään 3,2 miljoonaa euroa vuodessa.

Työryhmän tehtävänä oli selvittää mahdollisuuksia tehostaa ehdollisen vankeusrangaistuksen vaikuttavuutta sekä selvittää keinoja ehdollisen ja ehdottoman vankeuden välisen porrastuksen vähentämiseen. Tehtävä perustui pääministeri Sipilän hallitusohjelmaan

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies