Työnantajalla velvollisuus ottaa vastaan osittainen työsuoritus työtaistelutoimenpiteen aikana

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

THO:2018:1 Työsopimus - Työstä kieltäytyminen - Työnjohto-oikeus - Työsuorituksen estyminen - Työpalkka - Syrjintä Perustuslaki - Yhdistymisvapaus - Omaisuuden suoja - Elinkeinon harjoittamisen vapaus Yhdenvertaisuuslaki - Hyvitys

Asiassa on ratkaistavana se, oliko työnantaja saanut kieltäytyä ottamasta vastaan työntekijän osittaista työsuoritusta, kun työntekijä oli kieltäytynyt osittain työstä järjestöpäätöksellä toimeenpannun laillisen työtaistelun mukaisesti. Lisäksi kysymys on siitä, oliko työnantajalla ollut oikeus pidättää työntekijän palkka kokonaan tai joltain osin. Edelleen ratkaistavana on, oliko työnantaja tapauksessa käsiteltävänä olevalla menettelyllään syrjinyt työntekijää ammattiyhdistystoiminnan perusteella.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies