Tupakkatuotteiden jäljitettävyyttä ja turvaominaisuuksia koskevaa tupakkalain sääntelyä aletaan soveltaa toukokuussa 2019


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

Tupakkalakia täsmennetään nyt niin, että turvaominaisuuden aitoustekijöistä vähintään yhden on oltava tupakkateollisuudesta riippumattoman kolmannen osapuolen tarjoama. STM voisi asetuksella antaa tarkempia säännöksiä riippumattomuudesta. Lisäksi tupakkalaissa säädettäisiin, että Suomen markkinoille tarkoitettujen tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkauksiin antaisi yksilölliset tunnisteet Suomen nimeämä taho. Lain on tarkoitus tulla voimaan 20. toukokuuta 2019. Esitetyllä tupakkalain muutoksella pantaisiin täytäntöön EU:n komission päätös tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten turvaominaisuuksista.

STM päätti syyskuussa 2018, että Suomen markkinoille saatettavien tuotteiden vähittäismyyntipakkauksiin vaadittavat viisi turvaominaisuutta ovat ohutviivakuvio (giljoshipainatus), väriä vaihtava painoväri, ultraviolettisäteitä heijastamaton paperi, mikropainatus ja piilotetut turvakuidut.
Turvaominaisuuksien avulla voidaan ehkäistä tupakkatuotteiden laitonta kauppaa. Niistä on apua esimerkiksi silloin, kun selvitetään salakuljetuksia tai tuoteväärennöksiä.
Hallitus antoi esityksen tupakkalain muttamisesta (HE 301/2018) keskiviikkona (5.12.).
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta HE 301/2018
Tupakkalain muutoksen valmistelu valtioneuvoston hankeikkunassa (STM095:00/2018)
Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/576 tupakkatuotteisiin lisättävien turvaominaisuuksien teknisistä standardeista

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot