Tuomarinkoulutuslautakunta aloittaa toimintansa vuoden alusta

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Lautakunnan puheenjohtajaksi nimitettiin tuleva oikeusneuvos, OTL Kirsti Uusitalo.

Lisäksi lautakuntaan nimitettiin varapuheenjohtajaksi hallintoneuvos, OTT Eija Siitari, tuomarijäseniksi käräjätuomari OTT Mika Illman, ylituomari Jaakko Kellosalo, hovioikeudenneuvos Juha Nieminen ja vakuutusoikeustuomari Pekka Patrakka sekä muiksi jäseniksi valtionsyyttäjä OTT Ritva Sahavirta, asianajaja Risto Sipilä, OTT, rikosoikeuden apulaisprofessori Sakari Melander ja koulutusasiantuntija Marika Yli-Ikkelä.

Tuomarinkoulutuslautakunnan tehtävänä on huolehtia tuomareiden ja tuomioistuinlaitoksen muun lainkäyttöhenkilöstön koulutuksesta yhteistyössä oikeusministeriön ja tuomioistuinten kanssa. Lautakunta vastaa asessorin koulutusvirkojen arviointi- ja hakumenettelyjen järjestämisestä ja opintosuunnitelmien ohjeistamisesta sekä tuomioistuinharjoittelun keskitetyn hakumenettelyn järjestämisestä, käräjänotaarien valinnasta ja harjoittelusuunnitelmien ohjeistamisesta. Lisäksi lautakunta myöntää varatuomarin arvonimen tuomioistuinharjoittelun suorittaneille käräjänotaareille sekä asessoreille oikeuden käyttää tuomarikoulutetun nimikettä.

Tuomarinkoulutuslautakunta päättää toimintansa järjestämisestä. Lautakuntaa koskevat säännökset sisältyvät 1.1.2017 voimaan tulevaan tuomioistuinlakiin.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto