Tulevan hallituksen ohjelman oikeuspoliittisia kohtia

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Sipilän hallitus mm. puuttuisi rangaistuksiin ja laajentaisi rangaistusmääräysmenettelyä. Sakot kaksinkertaisiksi. Valitusoikeutta KHO:een rajattaisiin.

"Oikeusasiat Suomessa oikeusturva toteutuu tehokkaasti ja rangaistukset vastaavat yleistä oikeustajua. Oikeusprosesseja nopeutetaan ja mahdollistetaan tuomioistuinten keskittyminen ydintehtäviin. Lyhennetään tuomioistuinten käsittelyaikoja muun muassa joustavoittamalla tuomioistuinten kokoonpanosäännöksiä, kehittämällä Korkein hallinto-oikeus aidoksi ennakkoratkaisutuomioistuimeksi sekä rajaamalla valitusoikeuksia huomioon ottaen perustuslaista ja ihmisoikeussopimuksista tulevat reunaehdot. Tuomioistuinprosessien tehostamisen yhteydessä korotetaan oikeudenkäyntimaksuja, siirretään riidattomat asiat pois tuomioistuimista ja kehitetään tuomioistuinprosessien ulkopuolisia riidanratkaisumenettelyjä. Tuomioistuinprosessien digitalisoimista edistetään muun muassa sähköistämällä syyttäjälaitosten ja yleisten tuomioistuimien toiminnanohjausta ja dokumentinhallintaa sekä lisäämällä videokuulemisen käyttöä. Hallitus parantaa rikoksen uhrin asemaa rikosprosessissa lainsäädäntöä kehittämällä. Varmistetaan, että rikoksista annettavat rangaistukset ovat oikeudenmukaisessa suhteessa teon moitittavuuteen. Tarkistetaan ensikertalaisuussäännöksiä, väkivaltarikosten sekä lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten rangaistustasoa sekä ehdollisen vankeustuomion tehostamismahdollisuuksia, kuten lyhyt ehdoton vankeus, yhdyskuntapalvelu ja valvottu koevapaus. Vapautuville vangeille tehtävää vaarallisuusarviota laajennetaan ja vankien vapauttamista harkittaessa kiinnitetään entistä enemmän huomiota vangin vaarallisuuteen."
"Rangaistusmääräysten käyttöalan laajentaminen Alioikeuksista siirretään summaariseen menettelyyn (rangaistusmääräysmenettelyyn) rikosasiat, joista voi seurata sakkoa tai vankeutta enintään 2 vuotta. Poliisi kirjoittaa rangaistusmääräyksen, jonka syyttäjä vahvistaa. Syytetty voi viedä tapauksensa tuomioistuimeen. Kevennettyyn menettelyyn siirtyisi arvion mukaan n. 30 000 tapausta vuosittain. Säästöjä kohdentuisi mm. tuomioistuimiin, oikeusapuun, yksityisiin oikeusavustajiin, syyttäjiin. Voimaan esim. vuoden 2018 aikana."
"Muutetaan L 808/2007 siten, että ko. laissa päiväsakon rahamääränä pidetään yhtä kolmaskymmenesosaa sakotettavan keskimääräisestä kuukausitulosta (nykyisin kuudeskymmenesosa). Eli sakot kaksinkertaistuisivat. Alimman päiväsakon määrä nostetaan 6 eurosta 12 euroon. Yksityiskohtaisemman valmistelun yhteydessä voidaan lieventää kaksinkertaistamisvaatimusta, jos esimerkiksi kustannustehokasta kameravalvontaa lisäämällä voidaan saavuttaa osa halutusta lisätulotasosta."

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto