Törkeä huolimattomuus räjäytystyössä johti sakkorangaistuksiin


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

Huolimattomasti suunnitellun ja toteutetun räjäytystyön seurauksena räjäytettävästä kentästä sinkoutui kiviä noin 100 metrin päässä olevalle junaradalle ja 300 – 400 metrin päässä olevan omakotitalon pihamaalle ja sen ympäristöön sillä tavoin, että yksi noin 20 kilon painoinen kivi mm. lävisti talon katon, iskeytyi sisälle makuuhuoneeseen ja rikkoi huoneessa olleen sängyn. Rautatielle osuneet kivet vaurioittivat kiskoja ja katkoivat ajolankoja. Louhintaliike oli jo ennen oikeudenkäyntiä korvannut omakotikiinteistölle aiheutuneet vahingot ja osan Liikenneviraston vahingoista. (Vailla lainvoimaa 20.11.2018)

Keski-Suomen käräjäoikeus tuomitsi 13.11.2018 räjäytystyömaalla työmaajohtajan asemassa olleen louhintaliikkeen toimitusjohtajan räjähderikoksesta ja työturvallisuusrikoksesta 60 päiväsakkoon ja yhtiön puolesta räjäytystyön johtajana toimineen ylipanostajan räjähderikoksesta 50 päiväsakkoon, jolloin heidät tuomittiin maksamaan sakkoja yhteensä lähes 3 600 euroa. Heidät tuomittiin samalla yhteisvastuullisesti korvaamaan Liikennevirastolle vahingonkorvauksena ja oikeudenkäyntikuluina yli 12 000 euroa viivästyskorkoineen siinä tapauksessa, että Liikennevirasto ei saa saataviaan konkurssiin menneen louhintaliikkeen konkurssipesästä.
Louhintaliike suoritti räjäytystyötä Hankasalmella sijaitsevalla louhinta-alueella kesäkuussa 2016. Huolimattomasti suunnitellun ja toteutetun räjäytystyön seurauksena räjäytettävästä kentästä sinkoutui kiviä noin 100 metrin päässä olevalle junaradalle ja 300 – 400 metrin päässä olevan omakotitalon pihamaalle ja sen ympäristöön sillä tavoin, että yksi noin 20 kilon painoinen kivi mm. lävisti talon katon, iskeytyi sisälle makuuhuoneeseen ja rikkoi huoneessa olleen sängyn. Rautatielle osuneet kivet vaurioittivat kiskoja ja katkoivat ajolankoja. Louhintaliike oli jo ennen oikeudenkäyntiä korvannut omakotikiinteistölle aiheutuneet vahingot ja osan Liikenneviraston vahingoista.
Käräjäoikeus katsoi, että räjäytystyössä oli menetelty törkeän huolimattomasti ja rikottu selkeästi räjäytys- ja louhintatöitä koskevia turvallisuusmääräyksiä. Tapahtumapaikan työmaan erityispiirteitä, kuten junaradan läheisyyttä ja sen vaikutuksia räjäytystyön toteuttamiseen ei ollut lainkaan huomioitu kirjallisessa turvallisuussuunnitelmassa, jolloin vaara-alue oli määritelty aivan liian suppeaksi eikä turvallisuussuunnitelmaa ollut työmaalla yhteisesti käsitelty. Räjäytystyöstä oli tehty ilmoitus poliisille, mutta ilmoituksessa mainittu räjähteiden enimmäismäärä oli reilusti ylitetty.
Räjäytystyömaan sijainti asutulla alueella olisi huolellisesti pitänyt ottaa turvajärjestelyissä huomioon, mutta räjäytettävässä kentässä käytettiin sinkoutumisvaaran kannalta enemmän vaaraa aiheuttavia patrunoimattomia räjähteitä ja suuri räjähdysainemäärä ammuttiin yhdellä kertaa. Kentän peittämistä ei nähty tarpeelliseksi ja myös järjestelyissä työmaan turvalliseksi eristämiseksi räjäytystyön ajaksi oli puutteellisuuksia.
Räjäytystavan ja räjähdysaineen valinnassa on ollut kyse myös kustannusten säästämisestä. Asianosaisten oman kertoman mukaan kallion räjäyttäminen on halvempaa, kun räjäytettävää kenttää ei tarvitse peittää ja kenttä räjäytetään irtoaineilla yhdellä kerralla, jolloin työ ei vaadi myöskään niin paljon henkilötyövoimaa.

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot