Toisin kuin käräjäoikeus hovioikeus tuomitsi huumausaineen käyttörikokseen aiemminkin syyllistyneen nuoren 10 päiväsakon rangaistukseen

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Vastaaja oli laittomasti pitänyt hallussaan omaa käyttöä varten vähäisen määrän huumausainetta, 0,1 grammaa marihuanaa. Hän oli vajaan seitsemän kuukauden aikana syyllistynyt kolmasti huumausaineen käyttörikokseen. Tämän vuoksi nyt syyksi luettavan nuorena henkilönä tehdyn huumausaineen käyttörikoksen ei voitu katsoa johtuneen RL 6 luvun 12 §:n 2 kohdan tarkoittamalla tavalla nuoren henkilön ymmärtämättömyydestä tai harkitsemattomuudesta. Tekoa ei voitu pitää niin vähäisenä, että vastaaja olisi voitu jättää RL 50 luvun 7 §:n tai RL 6 luvun 12 §:n 1 kohdan nojalla rangaistukseen tuomitsematta. Vastaajalle tuomittavaa seuraamusta ei ollut myöskään RL 6 luvun 12 §:n 4 kohdan tarkoittamalla tavalla pidettävä kohtuuttomana tai tarkoituksettomana. (Vailla lainvoimaa 14.11.2018)

asianajaja - asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus