Toimitusjohtajan salaama toimivaltuuksien ylitys katsottiin kavallukseksi, ei erikseen luottamusaseman väärinkäyttöä

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

KKO:2015:33 Kavallus - Törkeä kavallus Luottamusaseman väärinkäyttö Tahallisuus Rikosten yhtyminen - Lainkonkurrenssi

A, joka oli erään lähivakuutusyhdistyksen toimitusjohtaja, siirsi yhdistyksen varoja noin 800 000 euron arvosta pankkitilille, jonka hän oli avannut yhdistyksen nimissä Itävallassa. Eräälle ulkomaalaiselle asianajajalle annettiin käyttöoikeus tiliin. A:lla ei ollut oikeutta tehdä näin mittavia sijoituksia ilman yhdistyksen hallituksen päätöstä. A ei ilmoittanut siirtoa merkittäväksi yhdistyksen kirjanpitoon eikä hän myöskään antanut siitä tietoja yhdistyksen hallitukselle. A:n ja asianajajan välisen sopimuksen mukaan asianajajalla oli oikeus hallita varoja ja sijoittaa ne. Varat tuli kuitenkin palauttaa eräälle yhdistyksen tilille Suomessa kuuden viikon kuluessa niiden vastaanottamisesta. Takaisinmaksulle ei ollut asetettu vakuutta eikä A:lla tai yhdistyksellä ollut mahdollisuutta estää yhdistyksen etujen vastaista varojen käyttöä. Asianajaja käytti suurimman osan varoista omiin tarkoituksiinsa ja niistä palautui yhdistykselle vähemmän kuin yksi kymmenesosa.

A:n katsottiin anastaneen varat yhdistykseltä ja hänet tuomittiin törkeästä kavalluksesta. Sitä vastoin katsottiin, ettei luottamusaseman väärinkäyttöä voitu lukea A:n syyksi erillisenä rikoksena.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto