Tammikuussa 2019 voimaan tulevia uusia säädöksiä ja säädösmuutoksia

lakitoimisto – asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto –  lakimies

Tammikuun 2019 muutoksia ovat muun muassa:


- Kuluttajaneuvonta siirtyy maistraateilta Kilpailu- ja kuluttajavirastoon
- Korotuksia kansainväliseen adoptiotukeen
- Sotilasvammalaki muuttuu
- Tulorekisterin käyttöönotto tuo muutoksia työeläkelakeihin
- Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako muuttuu
- Viestintävirasto ja Trafi yhdistyvät Liikenne- ja viestintävirastoksi, Liikennevirastosta tulee Väylävirasto ja uusi valtionyhtiö aloittaa toimintansa
- Uusi Ruokavirasto aloittaa toimintansa
- Elintarvikemarkkinalaki tulee voimaan
- Ammatillisen koulutuksen tutkintorakenne uudistuu

- Etu- ja sukunimeä koskeva sääntely uudistuu
- Käräjäoikeusverkosto uudistuu
- Nuohouspalvelujen tarjonta vapautuu
- Karkottamispäätösten toimeenpano nopeutuu

asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen –asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut –  lakiasiaintoimistot