Syytteen syytesidonnaisuus - KKO:2011:103

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

SyyteSyytesidonnaisuusRikokseen osallisuusRikoskumppanuusVarkausrikos

Tapauksessa KKO:2011:103 syyttäjä oli vaatinut A:lle rangaistusta siitä, että tämä oli anastanut huoltoasemalta omaisuutta murtautumalla myymälätiloihin ikkunan rikkomalla ja ottamalla sieltä elintarvikkeita. Tapauksessa hovioikeus tuomitsi A:n varkaudesta vaikka A ei ollut näytetty käyneen sisällä myymälätiloissa. Hänen katsottiin silti olleen tekijänä osallinen varkausrikoksessa. Korkeimman oikeuden mukaan hovioikeus oli kuitenkin tuominnut A:n muusta teosta kuin mistä hänelle oli vaadittu rangaistusta.
Syyttäjä oli vaatinut A:n tuomitsemista rangaistukseen varkaudesta sillä perusteella että A olisi anastanut huoltoasemalta omaisuutta murtautumalla myymälätiloihin ikkunan rikkomalla ja ottamalla myymälästä elintarvikkeita. Käräjäoikeus hylkäsi syytteen, sillä todistelu ei ollut riittävää. Hovioikeus katsoi, että vaikka A:n ei ollut näytetty käyneen sisällä huoltamossa, asiassa ei jäänyt varteenotettavaa epäilystä siitä, etteikö A olisi ollut tekijänä osallinen varkausrikoksessa. A oli siis näin syyllistynyt hovioikeuden mukaan varkauteen ja hänet tuomittiin varkaudesta sakkorangaistukseen.

A valitti korkeimpaan oikeuteen ja vaati hovioikeuden tuomion kumoamista ja syytteen hylkäämistä.

Korkeimmassa oikeudessa kysymys oli siitä, onko hovioikeus tuominnut A:n muusta teosta kuin mistä hänelle on vaadittu rangaistusta. Tuomioistuin saa lain mukaan tuomita vain siitä teosta, josta rangaistusta on vaadittu. Tuomioistuin ei ole kuitenkaan sidottu rikosnimikkeeseen eikä lainkohtaan, jonka nojalla rangaistusta on vaadittu. Tässä tapauksessa syytteessä ei ole väitettykään A:n toimineen yhdessä jonkun toisen kanssa, eikä tällaista väitettä ole tehty missään vaiheessa. Korkein oikeus katsoo, että A:n puolustautumisen kannalta ero yhtäältä syytteessä kuvatun ja toisaalta hänen syykseen luetun teon välillä on ollut merkittävä. Vaikka syytteessä ja hovioikeuden syyksi lukemisessa on kyse samasta tapahtumasta, ei hovioikeuden syyksi lukema teko ole sisältynyt syytteen teonkuvaukseen. Näin korkein oikeus katsoo hovioikeuden tuominneen A:n vastoin oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 11 luvun 3 §:ää muusta teosta kuin mistä hänelle oli vaadittu rangaistusta. Asiassa ei ole näytetty, että A olisi anastanut huoltoasemalta omaisuutta.
Korkein oikeus kumosi hovioikeuden tuomion. Syyte varkaudesta hylättiin ja A vapautettiin tuomitusta rangaistuksesta.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies