Syyttäjälaitoksen eettiset linjaukset

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Syyttäjälaitoksen arvoja ovat oikeudenmukaisuus, ammattitaito ja työhyvinvointi.

Valtakunnansyyttäjä antoi syyttäjälaitokselle työryhmässä valmistellut eettiset ohjeet.Syyttäjälaitoksen toiminnan eettinen perusta pohjautuu sääntöihin, arvoihin ja periaatteisiin. Eettisen toiminnan vähimmäisvaatimukset välittyvät normeista. Säännösten – lakien, toimintasääntöjen ja määräysten – määrittelemä perustaso muodostaa syyttäjälaitoksen palvelulupauksen yhteiskunnalle.

Kaikesta ei voi säätää lakia tai antaa määräyksiä. Tarvitaan myös eettisiä periaatteita ja arvoja. Ne kertovat toimintaa ja käyttäytymistä ohjaavista ihanteista ja menevät usein sääntöjä pidemmälle. Sellaiset ihanteet voivat perustua kansainvälisiin suosituksiin ja ohjeisiin sekä laillisuusvalvojien ja valtakunnansyyttäjän ratkaisuihin.

Hyvää syyttäjätapaa noudattava syyttäjä toimii paitsi lakisääteisten velvoitteidensa, myös ammattikuntansa etiikan ohjaamana. Syyttäjälaitoksen muidenkin ammattiryhmien hyvällä toimintatavalla on eettinen perustansa. Esimiesten omalla toiminnallaan antama esimerkki on tärkeä.

Syyttäjälaitoksen arvoja ovat oikeudenmukaisuus, ammattitaito ja työhyvinvointi. Arvot ja eettiset periaatteet toimivat kompassina kiperissä valintatilanteissa. Niiden avulla voidaan käytännössä parhaiten edistää hyvää toimintatapaa.

Syyttäjälaitoksella on aivan erityinen asema ja tehtävä demokraattisessa oikeusvaltiossamme. Syyttäjälaitoksen puolesta ja nimissä toimivat sen palveluksessa oleva ihmiset. Epäeettinen toiminta on aina syvässä ristiriidassa koko syyttäjälaitoksen yhteiskunnallisen aseman ja siltä edellytettävän luottamuksen kanssa.

http://vksv.fi/fi/index/julkaisutjaohjeet/syyttajalaitokseneettisetlinjaukset.html

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto