STM: Translainsäädäntöä pohtinut työryhmä sai ehdotuksensa valmiiksi

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen edellytyksiä pohtinut työryhmä on luovuttanut loppuraporttinsa, jossa esitetään luonnos hallituksen esitykseksi uudesta translaista

Muutosehdotukset perustuvat Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun Suomelle antamaan suositukseen. Lisäksi työryhmä on selvittänyt muut translain muutostarpeet. Työryhmä ehdottaa toimeksiantonsa mukaisesti, että lisääntymiskyvyttömyys ja naimattomuus sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen edellytyksinä poistetaan translaista.

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että jatkossa selvitettäisiin, olisiko henkilön mahdollista vahvistaa sukupuolensa väestötietoihin omalla ilmoituksella tai hakemuksella. Väestörekisterimerkintää varten ei tällöin tarvittaisi enää lääketieteellistä selvitystä transsukupuolisuudesta. Tanskassa, Argentiinassa ja Maltalla on jo voimassa vastaava käytäntö; Ruotsissa ja Norjassa selvitetään sitä.

Työryhmän mielestä voi olla myös perusteltua pohtia vaatimusta täysi-ikäisyydestä sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen edellytyksenä. Asiaa olisi arvioitava erityisesti siltä kannalta, missä määrin se olisi alaikäisen edun ja hyvinvoinnin mukaista tai vastaista. Lisäksi tulisi arvioida, miten sukupuolensa vahvistaneiden henkilöiden vanhemmuudesta olisi säädettävä.

Luonnoksen ehdotus avioliiton ja rekisteröidyn parisuhteen sääntelystä ei ole ajantasainen, koska eduskunta äänesti samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliiton puolesta. Työryhmä katsookin, että translain sääntelyssä tulee ottaa huomioon tulevan sukupuolineutraalin avioliittolain aiheuttamat muutostarpeet.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto