SM: Yksityisen turvallisuusalan lakiuudistus voimaan 1.1.2017

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Tasavallan presidentti vahvisti lain yksityisistä turvallisuuspalveluista. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista käsittää vartijoita, järjestyksenvalvojia sekä turvasuojaajia koskevat säännökset

Laki sisältää myös säännökset turvallisuusalan elinkeinoluvasta.Jatkossa yksityisiä turvallisuuspalveluita koskevat säännökset keskitetään pääosin yhteen lakiin. Laissa säädetään vartioimisliike-, järjestyksenvalvoja- ja turvasuojaustoiminnasta. Turvasuojaajia ovat esimerkiksi lukkosepät tai murtohälytyslaitteiden asentajat.

Osa järjestyksenvalvojatoiminnasta ja turvasuojaustoiminnasta muuttuu luvanvaraiseksi elinkeinoksi siirtymäajan jälkeen. Vartioimisliiketoiminta pysyy edelleen luvanvaraisena. Turvallisuusalan elinkeinolupa on jatkossa yhteinen lupa kaikille laissa luvanvaraisiksi säädetyille elinkeinoille. Vartijoita, järjestyksenvalvojia ja turvasuojaajia koskevaan sääntelyyn tulee myös eräitä muita muutoksia.

Samassa yhteydessä muuttuu myös laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta. Turvallisuusalan elinkeinoluvan haltija voi jatkossa tilapäisesti suorittaa vartijan tehtäviä poliisin säilytystiloissa laissa tarkoin rajattujen edellytysten täyttyessä.

Sisäministeriössä käynnistettiin kesäkuussa 2015 lainsäädäntöhanke yksityisen turvallisuusalan lupaprosessien sujuvoittamiseksi. Tarkoituksena on, että lupamenettelyjä koskevat muutossäännökset saataisiin voimaan samaan aikaan lakiuudistuksen voimaantulon kanssa.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto