SM: Vapaaehtoisen paluun järjestelmä vakiinnutetaan

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneelle ulkomaalaiselle korvataan kohtuulliset muuttokustannukset ja maksetaan avustusta, mikäli hän poistuu maasta vapaaehtoisesti ja pysyväisluonteisesti.

Korvaus ja avustus myönnetään sitä tarvitseville, ja ne edellyttävät suunnitelmaa avustuksen käytöstä. Avustuksen suuruudesta määrätään sisäministeriön asetuksella, jonka on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian lain voimaantulon jälkeen.Lain mukaan majoitus ja muut vastaanottopalvelut lakkaavat kielteisen päätöksen saaneelta ulkomaalaiselta, jonka olisi mahdollista palata kotimaahansa vapaaehtoisen paluun järjestelmän avulla.

Myös tilapäisen oleskeluluvan myöntämisen ehtoja muutetaan. Muutokset koskevat tilanteita, joissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneelle henkilölle harkitaan tilapäistä oleskelulupaa maasta poistumisen estymisen vuoksi. Tilapäistä oleskelulupaa ei myönnetä, jos vapaaehtoinen paluu olisi tosiasiassa mahdollinen.

Muutosten tavoitteena on edistää kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden ulkomaalaisten vapaaehtoista paluuta kotimaahansa. Muutosten arvioidaan vähentävän vastaanoton ja kielteisen päätöksen saaneiden hakijoiden maasta poistamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Tasavallan presidentti vahvisti 22.5 kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrien tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisen sekä lain ulkomaalaislain muuttamisesta. Lait tulevat voimaan 1. heinäkuuta.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto