SM: Poliisin säilyttämien tutkintavankien oikeusturva paranee

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Muutokset koskevat tutkintavangin oikeuksia ja velvollisuuksia ja ne tulevat voimaan 11.5.2015. Lakimuutoksen myötä poliisin säilyttämien tutkintavankien kohtelua koskeva sääntely saatetaan pääosin yhdenmukaiseksi 1.5.2015 voimaan tulevien tutkintavankeuslain muutosten kanssa

Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvisti lain tänään 24. huhtikuuta. Poliisin säilyttämien tutkintavankien oikeusturva paranee. Lakimuutoksella myös täsmennetään poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain soveltamisessa ilmenneitä tulkinnanvaraisuuksia. Esimerkiksi tutkintavankeuden päättymiseen, tutkintavangin sijoittamiseen ja lyhytaikaiseen siirtämiseen liittyvät säädökset muuttuvat.

Eduskunnan vastaukseen sisältyy lausuma: Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee kiireellisesti poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain kokonaisuudistuksen.

Sisäministeriö asetti tänä keväänä työryhmän, jonka tehtävänä on laatia esiselvitys poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain uudistamistarpeista. Tavoitteena on lain kokonaisuudistus.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto