SM: Perheenyhdistämisen kriteerejä tiukennetaan EU-direktiivin mukaisesti

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Sisäministeriö on tänään asettanut lainsäädäntöhankkeen perheenyhdistämisen kriteerien tarkentamiseksi EU:n perheenyhdistämisdirektiivin mukaisesti. Hankkeessa selvitetään muun muassa keinoja laajentaa toimeentuloedellytyksen soveltamista sekä kotouttamis- ja asuntoedellytysten käyttöönottoa perheenyhdistämisen edellytyksenä

EU-direktiivissä määritellään perheenyhdistämisen perusedellytykset sekä lisäedellytykset, joiden soveltamisesta jäsenvaltiot päättävät. Suomi ei ole ottanut käyttöön kaikkia direktiivin lisäedellytyksiä. Perheenyhdistämisen kriteerejä tiukennettaisiin näiden lisäedellytysten pohjalta.

Esimerkiksi kotouttamisedellytyksen käyttöönotolla tuettaisiin hallituksen tavoitteita varmistaa kaikkien myönteisen oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden osallistuminen kotouttamiseen. Hankkeessa on tarkoitus selvittää kotoutumisedellytyksen ja muiden lisäedellytysten käytännön toteutusvaihtoehdot.

Perheenyhdistämisen kriteerien tiukentaminen on osa pääministeri Sipilän hallitusohjelmaa. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2016.

Taustaa

EU:n perheenyhdistämisdirektiivin tavoitteena on määritellä EU:ssa ne vähimmäisedellytykset, joiden täyttyessä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevalla kolmannen valtion kansalaisella on oikeus perheenyhdistämiseen.

Suomen ulkomaalaislaissa säädetään tiivistetysti, että oleskeluluvan voi saada perhesiteen perusteella, jos

- kyse on laissa tarkoitetusta ydinperheenjäsenestä (puoliso ja alaikäiset lapset/alaikäisen vanhemmat) eikä muusta sukulaisesta

- hakijan toimeentulo on turvattu (perheen on kyettävä elättämään itsensä ilman, että he joutuvat turvautumaan toimeentulotukeen ainakaan toistuvasti)

- hakijan ei katsota olevan vaaraksi yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle.

Lisäksi tutkitaan, että kyseessä on aito perhe-elämä eikä yritys kiertää maahantulosäännöksiä.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto