SM: Lakimuutos mahdollistaa uudet tavat jättää oleskelulupahakemus ulkomailla

Euroopan unionin neuvosto tukee EU:n uusia sääntöjä, jotka antavat enemmän suojaa lomailijoille

Lakimuutos mahdollistaa oleskelulupahakemuksen jättämisen ulkomailla Suomen edustuston ohella toisen Schengen-valtion edustustoon tai ulkoiselle palveluntarjoajalle

Tasavallan presidentti vahvisti ulkomaalaislain muutokset 22.5. Lakimuutos ei kuitenkaan automaattisesti merkitse muutoksia palveluverkkoon, vaan hakemusten vastaanoton mahdollisesta ulkoistamisesta päättää ulkoasiainministeriö.Mahdollisuus jättää oleskelulupahakemus Schengen-valtion edustustoon tai ulkoiselle palveluntarjoajalle on tarpeen erityisesti silloin, kun hakijoita on suuri määrä tai palvelun alueellinen kattavuus halutaan varmistaa.

Oleskeluluvan hakijan kannalta lakimuutos selkeyttää ja nopeuttaa palvelua. Suomelle ja edustustoverkostolle muutos antaa mahdollisuuden vastaanottaa oleskelulupahakemuksia joustavammin ja tehokkaammin.

Toisen Schengen-valtion edustustolle ja ulkoiselle palveluntarjoajalle laissa määritellyt tehtävät ovat luonteeltaan teknisiä ja avustavia. Ne eivät sisällä harkinta- tai päätöksentekovaltaa. Käytännössä ulkoinen toimija lähettää aina oleskelulupahakemuksia koskevat tiedot edustustoon, joka tarkistaa tiedot ennen hakemusten lähettämistä Maahanmuuttovirastoon. Ulkoisella palveluntarjoajalla on oikeus periä oleskelulupahakemuksen vastaanottamisesta kohtuullinen palvelumaksu.

Toiminnan valvonnasta ja tietosuojasta säädetään ulkomaalaislaissa. Valvonnasta vastaa ulkoasiainministeriö ja paikallinen Suomen edustusto.

Euroopan unionin neuvosto tukee EU:n uusia sääntöjä, jotka antavat enemmän suojaa lomailijoille