Sijoitusten verosääntelyyn ehdotetaan muutoksia

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

VM pyytää lausuntoja ulkomaisia pääomasijoittajia koskevan verosääntelyn laajentamisesta. Samaan aikaan alkaa lausuntokierros sijoitusrahastojen verosääntelyn täsmentämisestä. VM lähetti lakiluonnokset lausuntokierrokselle 9. marraskuuta. Lausuntoaika päättyy 26. marraskuuta.

Luonnokset hallituksen esitykseksi toisivat muun muassa seuraavia muutoksia:
Ulkomaisia pääomasijoittajia koskeva verosääntely laajenisi niin sanottujen rahastojen rahasto -rakenteiden kautta tehtyihin sijoituksiin. Nämä sijoitukset asetettaisiin tietyin edellytyksin verotuksellisesti samaan asemaan kuin suoraan suomalaiseen kohdeyritykseen tehdyt sijoitukset. Lisäksi nykyisen verosääntelyn soveltamisalaa tarkennettaisiin.
Sijoitusrahastojen verovapautta koskeva sääntely täsmentyisi. Lisäksi laissa säädettäisiin erikseen erikoissijoitusrahaston tuloverovapaudesta ja sen edellytyksistä.
Ehdotus sijoitusrahastojen verosääntelystä liittyy osittain sijoitusrahastolakiin, josta on tarkoitus antaa hallituksen esitys vielä tämän vuoden aikana.
Lausuntopyyntö ja lakiluonnos (ulkomaiset pääomasijoittajat)
Lausuntopyyntö ja lakiluonnos (sijoitusrahastot)
Aiheesta aiemmin
Työryhmä ehdottaa eri sijoitusmuotojen verotukseen yhtenäisiä periaatteita (4.5.2018)

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – Sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus