Saatava huumekaupan johdosta ei ollut menetettävää rikoshyötyä

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

KKO:2015:74 Menettämisseuraamus - Hyödyn menettäminen

A oli myynyt huumausaineita B:lle, joka ei ollut kaupantekohetkellä maksanut huumausaineista vaan oli jäänyt niistä velkaa. Korkeimman oikeuden tuomiosta ilmenevillä perusteilla katsottiin, ettei A:n huumausaineen myymisestä syntynyttä saatavaa B:ltä ollut pidettävä rikoslain 10 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuna rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä. A:ta ei tuomittu menettämään valtiolle saatavan arvoa.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto