Ruotsissa SVT:n toimittajia tuomittiin laittoman maahantulon järjestämisestä

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Malmö tingsrätt on tänään antamallaan tuomiolla katsonut kolmen Sveriges Televisionin (SVT) toimitusryhmään kuuluneen henkilön syyllistyneen "ihmissalakuljetukseen" (människosmuggling), joka Suomessa vastaa lähinnä laittoman maahantulon järjestämistä. Henkilöt olivat tekemässä televisiosarjaa Kreikassa, jossa he olivat tavanneet 15-vuotiaan syyrialaispojan, jonka he auttoivat mukanaan Ruotsiin.

Käräjäoikeuden lehdistötiedotteesta ilmenee, että sinänsä toimitusryhmään kuuluneilla katsottiin olleen humanitääriset syyt pojan tuomiseen Kreikasta Ruotsiin, mutta se ei kuitenkaan vapauttanut heitä rangaistusvastuusta. Seuraamukseksi kaikille määrättiin ehdollinen vankeusrangaistus ja yhdyskuntapalvelua.
Lehdistötiedotteesta:
Malmö tingsrätt har idag meddelat dom i det mål där tre personer från teamet bakom SVT-serien Fosterland stått åtalade för människosmuggling. Tingsrätten har kommit fram till att samtliga åtalade – en reporter, en fotograf och en tolk – hjälpt den då 15-årige flykting-pojke som teamet träffade i Grekland på ett sådant sätt att det handlar om människosmuggling. Enligt tingsrätten är det uppenbart att SVT-teamet lämnat hjälpen av rent humanitära skäl. Rättspraxis lämnar dock endast ett mycket begränsat utrymme för att frikänna någon enligt ett s.k. humanitärt undantag. Tingsrätten har inte ansett att undantaget är tillämpligt i det här målet. Påföljden för var och en av de åtalade har bestämts till villkorlig dom med samhällstjänst.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies