Ruotsin patent- och marknadsdomstolen määräsi Swedish Matchille noin 38 miljoonan kruunun seuraamusmaksun määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Ruotin markkinaoikeutta vastaava tuomioistuin (patent- och marknadsdomstolen) on tänään antamassaan päätöksessä katsonut, että Swedish Match oli käyttänyt väärin markkina-asemaansa edellyttämällä kilpailijoiltaan tietyn mallisia hyllyetikettejä Swedish Matchin nuuskakylmiöissä. Markkinaoikeus määräsi tämän vuoksi, huomioiden myös nuuskan rajoitetun markkinointimahdollisuuden, että Swedish Matchin on maksettava 37.982.000 kruunun seuraamusmaksun.

Tuomioistuimen lehdistötiedotteesta:Patent- och marknadsdomstolen har funnit att Swedish Match missbrukat sin dominerande ställning genom att under ett antal månader 2012–2013 införa ett etikettsystem i sina snuskylar, vilket varit ägnat att begränsa konkurrensen. Swedish Match döms att betala ca 38 miljoner kr i konkurrensskadeavgift.

Swedish Match hade under perioden snuskylar hos ett stort antal återförsäljare av snus. I kylarna såldes Swedish Match snus och konkurrerande tillverkares snus. Swedish Match införde under perioden juni 2012–april 2013 ett system för hyllkantsetiketter i kylarna som innebar bl.a. att konkurrenternas etiketter skulle följa en viss mall. Konkurrenterna hade tidigare utformat sina etiketter själva. Om konkurrenterna inte accepterade att följa mallen bytte Swedish Match ut konkurrenternas etiketter mot generiska gråvita som Swedish Match tog fram. Etikettsystemet implementerades inte fullt ut.

Enligt Patent- och marknadsdomstolens bedömning har Swedish Match genom agerandet missbrukat sin dominerande ställning på marknaden för försäljning av snus till återförsäljare i Sverige. Domstolen har vid denna bedömning kommit fram till att hyllkantsetiketter i kylar var ett viktigt konkurrensmedel för pris- och varumärkeskommunikation för Swedish Match konkurrenter, särskilt mot bakgrund av de mycket begränsade rättsliga möjligheterna till marknadsföring av snus. Swedish Match etikettsystem innebar i stort sett ett marknadsföringsförbud i kylarna, som inte kunde kompenseras på annat sätt i tillräcklig mån. Domstolen har också funnit att Swedish Match har haft en konkurrensbegränsande strategi med införandet av etikettsystemet.

Swedish Match döms att betala 37 982 000 kr i konkurrensskadeavgift. Swedish Match ska även betala sina rättegångskostnader.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies