Ruotsin HD myönsi kaksi valituslupaa näytön arvioinnista seksuaalirikosasioissa

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Ruotsin korkein oikeus (HD) on myöntänyt kaksi valituslupaa näytön arvioinnista seksuaalirikosasioissa. Huolimatta siitä, että HD monesti, viimeksi vuosina 2009 ja 2010 kolmen prejudikaatin muodossa on lausunut nimenomaan näytön arvioinnin periaatteista tämänkaltaisissa asioissa, katsoi valtakunnansyyttäjä lausumissaan, että säännönmukaisten HD:n prejudikaattien saaminen on tärkeää.

HD:n lehdistötiedotteesta:
I ett av de båda mål där prövningstillstånd nu meddelas dömde hovrätten en 19-årig man för våldtäkt mot barn. Målsägande var en flicka som vid händelsen, i januari 2016, var 14 år gammal. Tingsrätten hade frikänt den tilltalade.
I det andra målet dömde hovrätten en 28-årig man för våldtäkt. Målsägande i det målet var en kvinnlig arbetskamrat till mannen. Händelsen inträffade i mars 2014. Även tingsrätten hade fällt den tilltalade. I hovrätten var ordföranden och en nämndeman skiljaktiga och ville ogilla åtalet.
Riksåklagaren har yttrat sig i båda målen och anfört att det är värdefullt, för att en enhetlig rättstillämpning ska främjas, att Högsta domstolen med viss regelbundenhet prövar och därigenom utvecklar hur bevisbedömningen ska ske i mål av detta slag.
Högsta domstolen har tidigare, och senast i tre domar åren 2009 och 2010, utvecklat vissa principer för hur bevisprövningen ska ske i mål om sexualbrott där bedömningen av målsägandens trovärdighet är avgörande. Nu meddelas alltså prövningstillstånd i ytterligare två sådana mål.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto