Ruotsin HD: Julkiselle puolustajalle maksettava viivästyskorkoa, kun palkkion maksu viivästyi

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Ruotsin korkein oikeus (HD) on tuoreessa ratkaisussaan arvioinut viranomaisen koronmaksuvelvollisuutta tilanteessa, jossa palkkion maksaminen viivästyi yli 30 päivän ajan palkkionmaksupäätöksen antamisesta. Koronmaksuvelvollisuuden katsottiin syntyneen.

HD:n lehdistötiedotteesta:
Ersättning till ett offentligt biträde betalades inte i tid. Räntelagens principer för dröjsmålsränta har ansetts tillämpliga på biträdets fordran. Fordringen har i räntehänseende ansetts förfallen till betalning trettio dagar efter ersättningsbeslutet.
Koko ratkaisu löytyy täältä: T 4073-15

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto