Poliisilla oikeus rikosvahinkolain mukaiseen kärsimyskorvaukseen

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Vakuutusoikeus: Rikosvahinko - Kärsimys

Poliisi oli virkatehtävää hoitaessaan joutunut rikosvahinkolain 9 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun henkirikoksen yrityksen kohteeksi. Vakuutusoikeus katsoi, että hänen henkilökohtaista koskemattomuuttaan oli erityisen vakavasti loukattu siten, että hänellä oli oikeus korvaukseen kärsimyksestä rikosvahinkolain nojalla. Sillä seikalla, että A oli poliisimiehenä virkatehtäviä hoitaessaan joutunut edellä tarkoitetun rikoksen uhriksi, ei ole merkitystä arvioitaessa oikeutta

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto