Paritalo-osuus ei ole laadultaan sopiva tuomittavaksi rahanpesun esirikoksella aiheutuneen vahingon korvaukseksi

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

KKO:2015:54 Rahanpesu Menettämisseuraamus - Rahanpesun kohteena olleen omaisuuden menettäminen Rikosoikeuden ajallinen ulottuvuus - Lievemmän lain periaate

A oli tuomittu veropetoksella saatuun hyötyyn kohdistuneesta rahanpesusta. Rahanpesun kohteena olleen A:n paritalo-osuuden (puolet kiinteistöstä ja hallinnanjakosopimuksen mukainen oikeus asuntoon ja maapohjaan) ei katsottu olevan rikoslain 32 luvun 12 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla laadultaan sopivaa tuomittavaksi veropetoksella loukatulle vahingonkorvauksena. Sen vuoksi omaisuus tuomittiin menetetyksi valtiolle. Kysymys myös lievemmän lain periaatteesta.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto