Osakkaan osakkeiden lunastus voi johtaa peiteltyyn osingonjakoon

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Hämeenlinnan HAO: Ennakkoratkaisu - Peitelty osinko - Työpanososinko - Luovutusvoitto

Hallinto-oikeus kumosi Verohallinnon ennakkoratkaisun ja lausui uutena ennakkoratkaisuna seuraavaa:

1) Jos Yhtiö hankkii osakeyhtiölain 15 luvun 1 §:ssä ja 6 §:ssä tarkoitetulla tavalla vapaalla omalla pääomalla kaikki X:n omistamat osakkeet hankintahinnalla, joka perustuu yhtiöjärjestyksen määräyksiin ja osakassopimukseen, X:n saama suoritus on hänen tuloverotuksessaan luovutusvoittoa tai -tappiota siltä osin kun suoritus perustuu X:n Yhtiöön sijoittamaan pääomaan tai sanotun sijoitetun pääoman tuottoon.

2) Osakkeista saatua luovutushintaa ei veroteta tuloverolain 32 §:ssä tarkoitettuna pääomatulona siltä osin kuin luovutushinta muodostuu muusta kuin osakkaan varsinaisesta pääomasijoituksesta yhtiöön.

3) Jos Yhtiö hankkii kaikki X:n omistamat Yhtiön osakkeet kauppahinnalla, joka perustuu yhtiöjärjestyksen määräyksiin ja osakassopimukseen, hankintaan voidaan soveltaa X:n verotuksessa verotusmenettelystä annetun lain 29 §:n 2 ja 4 momenttien peiteltyä osinkoa koskevaa sääntelyä.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto