Osakeyhtiöitä ja osuuskuntia poistetaan kaupparekisteristä: Ilmoita tilinpäätös 22. maaliskuuta 2019 mennessä, jotta yrityksesi välttyy poistamiselta


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

Patentti- ja rekisterihallitus poistaa kaupparekisteristä osakeyhtiöitä ja osuuskuntia, jotka eivät ilmoita tilinpäätöstään rekisteröitäväksi kehotuksista huolimatta.

Poistomenettelyssä olevat yritykset
Vuoden neljännessä poistomenettelyssä on nyt 4.242 osakeyhtiötä ja osuuskuntaa, jotka eivät ole ilmoittaneet tilinpäätöstään kaupparekisteriin viimeisen kahden vuoden ja kuuden kuukauden aikana.
Lista poistomenettelyssä mukana olevista yrityksistä on prh.fi-sivuilla
Jokaisen osakeyhtiön ja osuuskunnan täytyy laatia tilinpäätös joka tilikaudelta, vaikka yritystoimintaa ei harjoitettaisikaan. Tilinpäätöksen laatimis- ja ilmoittamisvelvollisuudet perustuvat kirjanpitolakiin (1 luvun 1 §, 3 luvun 9 §), osakeyhtiölakiin (8 luvun 10 §) ja osuuskuntalakiin (8 luvun 10 §).
Veroilmoitukseen liitetyt tilinpäätösasiakirjat välitetään kaupparekisteriin, jos ne on liitetty Verohallinnon ohjeiden mukaisesti.
PRH:n Virre-tietopalvelusta voi tarkastaa maksutta, onko yrityksen tilinpäätös rekisteröity kaupparekisteriin.
Ilmoita tilinpäätös PRH:een 22.3.2019 mennessä
Tilinpäätöksensä ilmoittamatta jättäneiden yritysten kaupparekisteritietoihin on tehty merkintä, jossa kehotetaan toimittamaan tilinpäätösasiakirjat kaupparekisteriin 22.3.2019 mennessä.
Yrityksille on lähetetty tästä kaupparekisteriote yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) mukaisiin osoitteisiin. Kehotus julkaistaan myös Virallisen lehden numerossa 146/14.12.2018.
Yritys välttyy kaupparekisteristä poistamiselta, kun ilmoitat tilinpäätöksen PRH:een viivytyksettä.
Tilinpäätöksen ilmoittaminen on maksutonta.
PRH voi osakeyhtiölain ja osuuskuntalain perusteella kehottaa yrityksiä ilmoittamaan tilinpäätösasiakirjat siltä tilikaudelta, jonka päättymisestä on kulunut yli yksi vuosi. Jos esimerkiksi tilikausi on kalenterivuosi, yrityksen täytyy ilmoittaa tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016. Voit kuitenkin tehdä ilmoituksen vaihtoehtoisesti tätä uudemmalta tilikaudelta.
Ohjeet tilinpäätöksen ilmoittamisesta kaupparekisteriin
Kaupparekisteristä poisto huhtikuussa 2019
PRH voi poistaa toimivankin yrityksen kaupparekisteristä, jos yritys kehotuksista huolimatta ei toimita tilinpäätöstään määräaikaan 22.3.2019 mennessä, eikä yrityksen määräämiselle selvitystilaan ole edellytyksiä. Rekisteristä poistot tehdään huhtikuussa 2019.

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – liikejuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus – liikejuridiikan ammattilainen – lakiasiaintoimistot