Osakehuoneistojen tiedot uuteen rekisteriin vuodesta 2019 alkaen


asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies

Vuonna 2019 Suomessa otetaan käyttöön sähköinen osakehuoneistorekisteri, jonne kerätään vähitellen kattavat tiedot asunto-osakkeiden omistuksista ja panttauksista. Omistusten ja panttausten sähköinen kirjaaminen alkaa, mikäli kuten tarkoitus on, uusi lainsäädäntö tulee voimaan vuoden 2019 alusta alkaen. Uudet asuntoyhtiöt perustetaan tämän jälkeen vain digitaalisesti, eikä osakekirjoja näiden yhtiöiden osalta enää painateta. Uusien asuntoyhtiöiden osakkeet tulevat suoraan osakehuoneistorekisterin piiriin. Vanhat eli ennen vuotta 2019 perustetut taloyhtiöt voivat siirtää osakeluettelonsa osakehuoneistorekisteriin 1. toukokuuta 2019 lähtien. Siirron jälkeen taloyhtiöllä ei ole enää velvollisuutta pitää yllä osakeluetteloa. Siirron edellytyksenä on, että yhtiön edustajatiedot ovat kaupparekisterissä ajan tasalla.

Taloyhtiöille ja isännöitsijöille tiedotetaan lähempänä siirtoajankohtaa, miten siirto käytännössä tehdään. Samalla tarkennetaan eri toimenpiteiden aikatauluja.
Sähköinen rekisteri korvaa paperin
Taloyhtiöt ja isännöitsijät saavat osakastiedot suoraan osakehuoneistorekisteristä. Osakkeenomistajan ei enää tarvitse huolehtia osakekirjan säilyttämisestä. Omat omistukset ja panttaukset pääsee tarkistamaan rekisteristä tunnistautumalla Maanmittauslaitoksen palveluun. Sähköisten palveluiden kehittäminen kiinteistönvälitysliikkeissä ja pankeissa helpottuu.
Jotta tähän päästään ennen vuotta 2019 perustetuissa yhtiöissä tarvitaan ensiksi yhtiön toimenpiteitä. Vasta sen jälkeen yksittäisen osakkeenomistajan osakekirja voidaan mitätöidä.
Ensimmäisessä vaiheessa asunto-osakeyhtiö siirtää osakeluettelonsa sähköiseen osakehuoneistorekisteriin. Tämän jälkeen osakkeenomistaja voi halutessaan hakea osakekirjan mitätöintiä. Samalla osakehuoneistorekisteriin vahvistetaan sähköinen omistajamerkintä.
Siirron jälkeen osakkeensaajan on haettava omistajakirjausta aina, kun osake luovutetaan edelleen. Jos omistajakirjausta ei ole haettu 10 vuoden kuluttua siitä, kun osakeluettelo siirtyi Maanmittauslaitokselle, osakkeenomistajan on haettava kirjaamista voidakseen osallistua yhtiökokoukseen.
Lue myös
Hallituksen esitys huoneistotietojärjestelmästä: Asunto-osakkeita koskevat tiedot kootaan uuteen sähköiseen osakehuoneistorekisteriin (14.9.2018)
https://osakehuoneistorekisteri.fi

asianajaja – asianajotoimisto – Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy – lakiasiaintoimisto – lakitoimisto – lakimies – Helsinki – Espoo – Vantaa – lakimies – lakitoimisto – lakiasiaintoimisto – Helsinki – Espoo – Vantaa – sopimusoikeus – konkurssi – saneeraus – talousrikos – vahingonkorvaus – yritysjuridiikka – työoikeus – yhtiöoikeus – lakipalvelut – asianajopalvelut – vahingonkorvausoikeus – rikosoikeus