OM: Vakuutusoikeuden toimintaa uudistetaan nopeammaksi ja avoimemmaksi vuoden 2016 alusta lähtien

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Vakuutusoikeuden käsittelyaikoja pyritään lyhentämään keventämällä tuomioistuimen ratkaisukokoonpanoja. Samalla parannetaan muutoksenhakijan tiedonsaantia ja muutetaan lääkärien nimittämismenettely nykyistä avoimemmaksi

Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa vakuutusoikeuslain muutokset tulemaan voimaan 1.1.2016.Ratkaisukokoonpanojen keventäminen vapauttaa vakuutusoikeuden voimavaroja vaativiin juttuihin, joissa myös käsittelyajat ovat kaikkien pisimmät. Laissa erikseen määriteltyjä oikeudellisesti yksinkertaisia asioita siirretään yhden tuomarin ratkaistaviksi. Lisäksi esimerkiksi vammaistukiasioita ja sairausvakuutusasioita on mahdollista käsitellä yhden tuomarin ja lääkärijäsenen kokoonpanossa.

Suurin osa asioista ratkaistaan kuitenkin jatkossakin kolmen ja viiden jäsenen kokoonpanoissa.

Asia voidaan ratkaista vakuutusoikeudessa erillistä istuntoa järjestämättä, jos kaikki ratkaisuun osallistuvat jäsenet ovat asiakirjoihin perehdyttyään yksimielisesti hyväksyneet päätösesityksen perusteluineen. Näiden niin sanottujen yksimielisten asioiden osalta eduskunta edellyttää, että oikeusministeriö seuraa sääntelyn toimivuutta ja vaikutuksia ja antaa lakivaliokunnalle asiasta selvityksen vuoden 2018 loppuun mennessä.

Vakuutusoikeuteen perustetaan vakinainen ylilääkärin virka. Ylilääkäri osallistuu ratkaisutoimintaan ja mm. huolehtii laintulkinnan yhdenmukaisuudesta lääkärijäsenten osalta.

Ulkopuolisilta asiantuntijalääkäreiltä on tarkoitus pyytää jatkossa lausuntoja nykyistä useammin. Uudistus lisää vakuutusoikeuden toiminnan avoimuutta, sillä muutoksenhakijat saavat näiden lääkärien antamat lausunnot käyttöönsä ja kommentoitavikseen.

Lääkärijäsenten ja asiantuntijalääkäreiden nimittämismenettely muuttuu siten, että tehtävät julistetaan avoimesti haettavaksi. Lääkärijäsenten ja muiden asiantuntijajäsenten on nimittämisvaiheessa ilmoitettava sidonnaisuutensa samaan tapaan kuin tuomareidenkin.

Eduskunta edellyttää, että hallitus arvioi mahdollisuudet muuttaa työoloja, yritystoimintaa sekä sotilasvamma-asioita tuntevien vakuutusoikeuden jäsenten nimittämismenettelyä nykyistä avoimemmaksi sekä kelpoisuusvaatimusten asettamista tällaisille jäsenille.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto