OM: Uusi menettely tehostamaan rajat ylittävää velkojen perintää

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä tulee voimaan 18.1.2017

Presidentin esittelyssä huomenna vahvistettavan uuden lain taustalla on eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräysmenettelyä koskeva EU-asetus, jonka soveltaminen alkaa nyt tammikuussa.

Uuden menettelyn tavoitteena on tehostaa rajat ylittävää velkojen perintää. Asetuksella parannetaan erityisesti velkojien asemaa rajat ylittävissä tilanteissa. Uusi laki sisältää asetusta täydentävät kansalliset säännökset.

Asetuksen mukaan velkoja voi hankkia tuomioistuimelta tilivarojen turvaamismääräyksen, jolla estetään velallista siirtämästä tai nostamasta varoja EU:n alueella sijaitsevalta pankkitililtä. Turvaamismääräyksen antamisen edellytyksenä on, että ilman sitä olisi vaara varojen siirtämisestä velkojan ulottumattomiin. Menettely muodostaa vaihtoehdon kansallisen lainsäädännön mukaisille turvaamistoimille rajat ylittävissä tilanteissa.

Uuden lain mukaan turvaamismääräyksen antaa Helsingin käräjäoikeus. Ulosottomies vastaa turvaamismääräyksen täytäntöönpanosta, jos turvattava pankkitili sijaitsee Suomessa. Asetuksen mukainen menettely muistuttaa Suomessa mahdollisimman pitkälti kansallisen lainsäädännön mukaisia turvaamistoimia ja niiden täytäntöönpanoa.

Asetuksen arvioidaan tulevan Suomessa sovellettavaksi todennäköisesti varsin harvoin, korkeintaan muutamia kymmeniä kertoja vuodessa.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies