OM: Työryhmä valmistelee EU:n uuden maksukyvyttömyysasetuksen voimaantuloa

 

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan uudistetun EU:n maksukyvyttömyysasetuksen edellyttämiä muutoksia lainsäädäntöön. Työryhmä arvioi myös konkurssilain toimivuutta

Maksukyvyttömyysasetusta aletaan soveltaa 26.6.2017. Uusi asetus korvaa vuonna 2000 annetun maksukyvyttömyysasetuksen. Uutta asetusta sovelletaan Suomessa konkurssiin, yrityssaneeraukseen ja yksityishenkilön velkajärjestelyyn. Työryhmä selvittää, miltä osin uusi asetus edellyttää muutoksia näitä menettelyjä koskevaan lainsäädäntöön.

Uusi asetus velvoittaa jäsenvaltiot perustamaan maksukyvyttömyysrekisterin viimeistään 26.6.2018. Työryhmä selvittää, miltä osin rekistereitä koskevaa lainsäädäntöä on muutettava. Asetuksen mukaan jäsenvaltioilla on oltava yksi tai useampi rekisteri, jossa julkaistaan tiedot maksukyvyttömyysmenettelyistä. Tietojen on oltava saatavilla internetistä maksutta.

Konkurssimenettelyn yksinkertaistaminen pohdittavana

Työryhmä arvioi myös 11 vuotta voimassa olleen konkurssilain toimivuutta ja mahdollisuuksia yksinkertaistaa konkurssimenettelyä. Muun muassa konkurssiasiain neuvottelukunta on tehnyt oikeusministeriölle aloitteita lain muuttamiseksi.

Työryhmän tulee saada ehdotuksensa uuden maksukyvyttömyysasetuksen edellyttämistä lainmuutoksista valmiiksi 20.6.2016. Konkurssilain osalta mietinnön on määrä valmistua maaliskuun 2017 loppuun mennessä.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto