OM: Työryhmä valmistelee EU:n tietosuojadirektiivin täytäntöönpanoa

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotuksen EU:n tietosuojadirektiivin täytäntöönpanemiseksi

.Tietosuojadirektiivi on osa EU:n tietosuojalainsäädännön kokonaisuudistusta, johon sisältyy myös yleinen tietosuoja-asetus.Tietosuojadirektiiviä sovelletaan poliisin ja muiden viranomaisten suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn rikosasioissa. Tietosuoja-asetusta puolestaan sovelletaan laajasti muuhun henkilötietojen käsittelyyn julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Tietosuojadirektiivin tarkoituksena on taata henkilötietojen suojelu viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä koskien rikosten ennalta estämistä, tutkimista ja paljastamista, rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa.

Direktiivin soveltamisala ulottuu oikeus-, sisä-, puolustus- ja valtiovarainministeriön hallinnonaloille. Oikeusministeriön osalta direktiiviä sovelletaan Oikeusrekisterikeskukseen, Rikosseuraamuslaitokseen, syyttäjäviranomaisiin, yleisiin tuomioistuimiin, oikeusministeriöön sekä oikeusapu- ja ulosottoviranomaisiin.

Tietosuojadirektiivi on pantava täytäntöön 6. toukokuuta 2018 mennessä.

asianajaja - asianajotoimisto - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto - lakimies