OM: Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräysmenettely, Lausuntotiivistelmä

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 655/2014 säädetään eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön ottamisesta rajat ylittävässä velkojen perinnästä. Lausuntotiivistelmä koskee asetusta täydentäviä kansallisia säännöksiä

Oikeusministeriön asettama työryhmä julkaisi 2.7.2015 ehdotuksensa eurooppalaista tilivarojen turvaamismääräysmenettelyä täydentävistä kansallisista säännöksistä.

Oikeusministeriö pyysi työryhmän mietinnöstä lausuntoa 26 taholta. Lausuntoja saatiin 13.

Työryhmän keskeisistä ehdotuksista mielipiteitä jakoi ainoastaan kysymys muutoksenhausta ulosottomiehen ratkaisemiin oikeussuojakeinoihin. Työryhmän ehdotuksen mukaan muutoksenhaku tapahtuisi kaikkiin ulosottovalituksia käsitteleviin käräjäoikeuksiin. Osa lausunnonantajista katsoi, että myös kyseistä muutoksenhakua koskeva toimivalta tulisi turvaamismääräyksen myöntämistä koskevan toimivallan tavoin keskittää Helsingin käräjäoikeuteen.

asianajaja - asianajotoimisto - Helsinki - Asianajotoimisto Lex Helsinki Oy - lakiasiaintoimisto - lakitoimisto